Main menu

Какво е превод?

Преводът е предаване на текста със средствата на друг език. Това е многостепенен процес, с участие на преводач или няколка преводача, редактор и коректор. Преводът бива писмен и устен.

Писмен, разделя се на три вида – обикновен, оторизиран и легализиран.

  • Обикновеният превод е превод на бял лист или електронен носител.
  • Оторизираният превод се извършва на фирмена бланка с подпис от заклет преводач към Консулски отдел на Министерство на външните работи и печат на фирмата.
  • Легализираният превод се извършва на фирмена бланка с подпис от заклет преводач към Консулски отдел на Министерство на външните работи и печат на фирмата, след което се заверява в Консулски отдел на Министерство на външните работи.

Устен, разделя се на два вида – консекутивен и симултанен .

Това са видове устен превод, които намират приложение при съпровождане, бизнес-преговори, конференции и др. Симултанният превод се употребява при многоезични конференции, симпозиуми и конгреси и представлява едновременен с превежданата реч устен превод. Консекутивният превод се използва главно при съпровождане и бизнес-преговори и означава такъв устен превод, който следва превежданата реч.

Симултанен превод

Устният превод тече, докато ораторът се изразява. Устният преводач работи в звукоизолирана кабина с поне още един колега. В залата ораторът се изказва пред микрофон; устният преводач чува думите му в слушалките си и пресъздава посланието почти на мига чрез своя микрофон. Всеки участник избира канал, който отговаря на езика, на който иска да слуша превода.

Консекутивен превод

Този тип превод е известен като превод с изчакване или последователен превод, при който говорещият и превеждащият се редуват. Консекутивният превод не изисква специална техника. Преводачите могат да бъдат един или повече в зависимост от естеството на работа. В определени случаи консекутивен превод се извършва и на документи. Преводачът следва да предаде устно съдържанието на писмен документ, без да е бил запознат предварително с него. Консекутивният превод е подходящ при провеждане на семинари, бизнес срещи и бизнес пътувания, търговски преговори, сключване на нотариални сделки, PR мероприятия и др.

Открийте ни в:

Контакти:

FacebookG+