Main menu

Легализация на документи

Общински документи, издадени на територията на Република България и такива, които са от чужбина и заверени с APOSTILLE, или страни, с които страната ни има правна помощ:

 

  • Бавна поръчка до 4 работни дни
  • Бърза поръчка до 2 работни дни
  • Експресна поръчка в рамките на 1 работен ден

Документи, които подлежат на заверка APOSTILLE от Министерство на образованието, младежта и науката:

  • Бавна поръчка до 11 работни дни
  • Бърза поръчка до 7 работни дни
  • Експресна поръчка в рамките на 6 работни дни

APOSTILLE в Министерство на образование и науката отнема най-малко 5 работни дни.

Документи, които се заверяват с APOSTILLE от Министерство на правосъдието:

  • Бавна поръчка до 8 работни дни
  • Бърза поръчка - 6 работни дни
  • Експресна поръчка до 4 работни дни

 

Транслейт Експрес не носи отговорност и не връща заплатените суми за легализация на документи, които бъдат върнати без заверка от някоя институция, поради обстоятелства, независещи от Транслейт Експрес (неправилно издадени документи, невалидни такива, липса на подпис от длъжностно лице, липса на печат и т.н.)

Открийте ни в:

Контакти:

FacebookG+