Main menu

Писмени преводи

pismeni prevodiЦените за писмените преводи се определят от срока на изпълнение и групата език.

Обикновена поръчка, срок до 5 работни дни:

  • За I-ва група езици: английски, френски, немски, руски, италиански, испански
  • За II-ра група езици: гръцки, турски, румънски, сръбски,словенски, хърватски, чешки, словашки, полски, украински, португалски, македонски
  • За III-та група езици: холандски, албански, унгарски, португалски, шведски, норвежки - цена по договаряне.
  • За IV-та група езици (редки ): китайски, корейски, арабски, японски, грузински,датски, фински, естонски, арменски, персийски, иврит, виетнамски, литовски, латвийски - по договаряне.

 

  • Бърза поръчка, срок на изпълнение до 2 работни дни: + 50%
  • Експресна поръчка, срок на изпълнение от 1 до 8 часа: + 100%

 

Забележка: Цената се определя въз основа на преведения текст, а не на текста първоизточник. Една преводаческа страница е равна на 1800 знака с интервали (по БДС). При по-малко от 1800 символа, страницата се закръгля на една.

 

Цените на превода се изчислияват по следния начин: Отваря се файла и без да се маркира каквото и да било от текста се избира менюто Tools, a след това от него командата word count. Ще се появи прозорец, в който Chаracters (with spaces) е броят на знаците в отворения файл. Броят на знаците се дели на 1800. Превод на документ, по-малък от 1800 знака (например лична карта или паспорт) се таксува като една страница.

 

При всички видове поръчки се приема, че максималната скорост на един преводач е 7 стандартни страници на ден. При превод от над 7 стандартни страници на ден и срок за изпълнение 3 дни, преводът се таксува като бърз.

Набор на текст, редактиране на текст, сканиране.

Материалите за превод можете да донесете лично в нашия офис, да изпратите по пощата или с куриер.

Превода можете да получите лично в нашия офис, също така можем да Ви изпратим готовия превод по e-mail, разпечатка и диск/флаш-памет по поща или куриер.

Открийте ни в:

Контакти:

FacebookG+