Main menu

Устни преводи

usten prevodСимултанен превод

Превод от кабина, в момента на говоренето.

 

 

Консекутивен превод

Превод с изчакване по време на преговори и семинари, придружаване, бизнес срещи, изповядване при нотариус и други.

Времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали има същински превод или не.

Открийте ни в:

Контакти:

FacebookG+