Main menu

Цени за легализация

 Легализация на документи

Документи

Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка 
Брой дни Цена Брой дни Цена Брой дни Цена 

ДОКУМЕНТИ ОБРАЗОВАНИЕ

 • диплома висше заглавна страница
 • диплома висше приложение
 • диплома средно
 • академична справка
 • студентстко уверение

 

 

 

10 дни

 

 

 

55 лв

 

 

 

4 дни

 

 

 

75 лв

 

 

 

3 дни

 

 

 

95 лв

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

 

 • удостоверение за раждане
 • удостоверение за граждански брак
 • удостоверение за семейно положение

 

 

 

4 дни

 

 

 

50 лв

 

 

 

2 дни

 

 

 

70 лв

 

 

 

1 ден

 

 

 

85 лв

СЪД, НОТАРИУС

 

 • свидетелство за съдимост
 • пълномощно
 • решение

 

 

 

8 дни

 

 

 

45 лв

 

 

 

6 дни

 

 

 

70 лв

 

 

 

3 дни

 

 

 

85 лв

ДОКУМЕНТИ МВР, МО, ПРОКУРАТУРА

 • удостоверение от прокуратура

 • удостоверение от КАТ

 • удостоверение от МО

 

 

 

4 дни

 

 

 

50 лв

 

 

 

2 дни

 

 

 

70 лв

 

 

 

1 ден

 

 

 

85 лв

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

 • медицинско свидетелство

 

8 дни

 

50 лв

 

6 дни

 

70 лв

 

3 дни

 

85 лв

ДОКУМЕНТИ НОИ

 

 • удостоверение за стаж и пенсия

 

 

4 дни

 

 

50 лв

 

 

2 дни

 

 

70 лв

 

 

1 ден

 

 

85 лв

БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

 

 • удостоверение за сметка в банка

 

 

4 дни

 

 

50 лв

 

 

2 дни

 

 

70 лв

 

 

1 ден

 

 

85 лв

ЦЪРКОВНИ ДОКУМЕНТИ

 • Кръщелно свидетелство
 • Удостоверение за църковен брак

 

 

5 дни

 

 

50 лв

 

 

3 дни

 

 

70 лв

 

 

2 дни

 

 

85 лв

 

ДОКУМЕНТИ НАП

 

 • удостоверение от НАП
 • други финансови документи

 

 

4 дни

 

 

50 лв

 

 

2 дни

 

 

70 лв

 

 

1 ден

 

 

85 лв

ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ

 4 дни

 35 лв

 2 дни

 45 лв

 1 ден

 55 лв

 

Цените са в лева и са крайни, за легализация на един документ, включват държавни таксови марки, апостил и заверка подписа на преводача, но не включват превод.

При държави, подписали Хагската конвенция, с които България няма подписан договор за правна помощ, се изисква поставяне на апостил. Апостилът е вид заверка, удостоверяваща автентичността на документа.

За държави, подписали Хагската конвенция, с които България има подписан договор за правна помощ, апостил не е необходим, заверява се само подписа на преводача. Цената за апостил се изважда от горепосочените цени.

За всички останали държави се изисква поставенa заверка на Министерството на външните работи на държавата, в която те са издадени и последваща заверка от Посолството на Република България там.

За легализация на чужди документи се изисква заверка на Министерството на външните работи в България и заверка от Посолството на съответната държава.

Срокът е ориентировъчен, може да бъде съкратен или удължен, тъй като зависи от трети страни /държавни институции, куриерски служби и др./

Фирмата запазва правото си за промяна в цените.

Открийте ни в:

Контакти:

FacebookG+