Main menu

Цени за устни преводи

Времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали има същински превод или не.

 

          Симултанен превод

   Превод от кабина, в момента на говоренето.


   Цена: по договаряне

          Консекутивен превод

   Превод с изчакване по време на преговори и семинари, придружаване, бизнес срещи, изповядване при нотариус и други. Извършва се от екип от двама преводачи или от един преводач, в зависимост от вида на преводите.

   Цена: по договаряне

 

 

Открийте ни в:

Контакти:

FacebookG+